TOBE English Songs - học tiếng Anh qua bài hát với lời dịch song ngữ Anh - Việt

Luyện kĩ năng nghe, nói, cải thiện phát âm và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh.
Thư viện hơn 1.000 bài hát tiếng Anh được cập nhật thường xuyên với đa dạng chủ đề.
Kết hợp với học từ vựng, ngữ phápToiec từ TOBE để có kết quả tốt nhất.

Danh sách bài hát