Báo lỗi video
I used to believe Anh đã từng nghĩ rằng We were burnin' on the edge of somethin' beautiful Đôi mình sẽ vẫn nồng cháy dù mối tình tuyệt vời này có đi đến bờ vực Somethin' beautiful Mối tình đẹp tựa như mơ Sellin' a dream Chỉ là tự lừa dối bản thân thôi Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle Chúng ta cứ mãi ôm mộng tưởng và đợi chờ một phép màu On a miracle Mãi chờ một phép màu Say, go through the darkest of days Hãy cùng nhau vượt qua những tháng ngày đen tối Heaven's a heartbreak away Nếu tình mình tan vỡ thì anh chẳng thể sống nổi nữa Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let me down Xin em đừng làm anh thất vọng nhé Oh, it's been a hell of a ride Cả một quãng đường gian khổ Driving the edge of a knife Chông chênh bên bờ vực thẳm Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let me down Xin em đừng làm anh thất vọng nhé Don't you give up Đừng vội bỏ cuộc em nhé Nah-nah-nah Nah-nah-nah I won't give up Anh cũng sẽ không buông xuôi đâu Nah-nah-nah Nah-nah-nah Let me love you Hãy để anh được yêu em Let me love you Hãy để anh được yêu em Don't you give up Đừng vội bỏ cuộc em nhé Nah-nah-nah Nah-nah-nah I won't give up Anh cũng sẽ không buông xuôi đâu Nah-nah-nah Nah-nah-nah Let me love you Hãy để anh được yêu em Let me love you Hãy để anh được yêu em Don't fall asleep Hãy tập trung At the wheel, we've got a million miles ahead of us Chúng ta còn cả đoạn đường dài phía trước Miles ahead of us Cả đoạn đường dài phía trước All that we need Tất cả những gì chúng ta cần Is a rude awakening to know we're good enough Chính là một cú hích để biết rằng đôi ta vẫn ổn Know we're good enough Để biết rằng đôi mình vẫn ổn Say go through the darkest of days Hãy cùng nhau vượt qua những tháng ngày đen tối Heaven's a heartbreak away Nếu tình mình tan vỡ thì anh chẳng thể sống nổi nữa Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let me down Xin em đừng làm anh thất vọng nhé Oh, it's been a hell of a ride Cả một quãng đường gian khổ Driving the edge of a knife Chông chênh bên bờ vực thẳm Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let me down Xin em đừng làm anh thất vọng nhé Don't you give up Đừng vội bỏ cuộc em nhé Nah-nah-nah Nah-nah-nah I won't give up Anh cũng sẽ không buông xuôi đâu Nah-nah-nah Nah-nah-nah Let me love you Hãy để anh được yêu em Let me love you Hãy để anh được yêu em Don't you give up Đừng vội bỏ cuộc em nhé Nah-nah-nah Nah-nah-nah I won't give up Anh cũng sẽ không buông xuôi đâu Nah-nah-nah Nah-nah-nah Let me love you Hãy để anh được yêu em Let me love you Hãy để anh được yêu em Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Never let you go Anh không bao giờ buông tay em đâu Don't you give up Đừng vội bỏ cuộc em nhé Nah-nah-nah Nah-nah-nah I won't give up Anh cũng sẽ không buông xuôi đâu Nah-nah-nah Nah-nah-nah Let me love you Hãy để anh được yêu em Let me love you Hãy để anh được yêu em Don't you give up Đừng vội bỏ cuộc em nhé Nah-nah-nah Nah-nah-nah I won't give up Anh cũng sẽ không buông xuôi đâu Nah-nah-nah Nah-nah-nah Let me love you Hãy để anh được yêu em Let me love you Hãy để anh được yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Let Me Love You

TOBE English Songs - Justin Bieber

Justin Bieber

Cấp độ: b1, b2