Luyện thi TOEIC hiệu quả cùng TOBE nhờ có đáp án và lời giải thích rất chi tiết cặn kẽ. Gồm 3 hình thức

1. Luyện thi TOEIC theo từng phần dựa trên cấu trúc đề thi TOEIC mới nhất của ETS.
2. Luyện thi TOEIC với các đề thi rút gọn, mỗi đề có thời lượng từ 20-40 phút.
3. Luyện thi TOEIC với các đề thi chuẩn theo format mới nhất từ ETS với thời gian 120 phút.


Toeic point
0
Tổng điểm
Toeic point of week
0
Điểm tuần
Toeic point answered
0
Câu đã làm

Bạn cần Đăng Nhập để xem lịch sử làm bài TOEIC