Luyện thi TOEIC từng phần theo cấu trúc đề mới nhất trên nền tảng học tiếng Anh của TOBE

Với tiêu chí mang lại cho học viên trải nghiệm học TOEIC online còn tốt hơn học trung tâm.
Ngân hàng hơn 30000 câu hỏi luyện thi TOEIC theo từng phần của đề thi TOEIC mới nhất.
Các câu hỏi đều có đáp án và lời giải chi tiết, cặn kẽ từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm.
Mỗi phần có chế độ học và chế độ luyện thi, trong đó chế độ luyện thi có tính thời gian.


LUYỆN TOEIC PART 1
PART 1
Mô tả hình ảnh
LUYỆN TOEIC PART 2
PART 2
Hỏi và đáp
LUYỆN TOEIC PART 3
PART 3
Đoạn hội thoại
LUYỆN TOEIC PART 4
PART 4
Bài nói chuyện ngắn
LUYỆN TOEIC PART 5
PART 5
Câu chưa hoàn chỉnh
LUYỆN TOEIC PART 6
PART 6
Hoàn thành đoạn văn
LUYỆN TOEIC PART 7 (Đoạn đơn)
PART 7 (Đoạn đơn)
Đoạn văn đơn
LUYỆN TOEIC PART 7 (Đoạn kép)
PART 7 (Đoạn kép)
Đoạn văn kép