Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp và các bài thi TOEIC, IELTS, TOEFL trên nền tảng TOBE

Với hơn 50 chủ đề ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học viên nắm vững tiếng Anh.
Mỗi chủ đề ngữ pháp đi kèm với kiểm tra lí thuyết và làm bài tập giúp củng cố kiến thức.
Phù hợp với người mất gốc tiếng Anh và học viên chuẩn bị tham gia các kì thi tiếng Anh.


Lộ trình học ngữ pháp của bạn

Cấp độ 1 (8) ⭐

Chức năng của Danh từ trong câu
Chủ Đề 1
Chức năng của Danh từ trong câu
Vị trí của Danh từ trong câu
Chủ Đề 2
Vị trí của Danh từ trong câu
Vị trí của Động từ trong câu
Chủ Đề 3
Vị trí của Động từ trong câu
Ba Thì Đơn
Chủ Đề 4
Ba Thì Đơn
Động từ Khiếm khuyết
Chủ Đề 5
Động từ Khiếm khuyết
Động từ Nối
Chủ Đề 6
Động từ Nối
Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ
Chủ Đề 7
Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ
Vị trí của Tính từ trong câu
Chủ Đề 8
Vị trí của Tính từ trong câu

Cấp độ 2 (13) ⭐⭐

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh
Chủ Đề 9
Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh
Ba Thì Tiếp diễn
Chủ Đề 10
Ba Thì Tiếp diễn
Ba Thì Hoàn thành
Chủ Đề 11
Ba Thì Hoàn thành
Đại từ Bất định
Chủ Đề 12
Đại từ Bất định
Trạng từ chỉ cách thức và mức độ
Chủ Đề 13
Trạng từ chỉ cách thức và mức độ
Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh
Chủ Đề 14
Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh
Giới từ Đơn
Chủ Đề 15
Giới từ Đơn
Liên từ Kết hợp
Chủ Đề 16
Liên từ Kết hợp
Tổng quan về Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu
Chủ Đề 17
Tổng quan về Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu
Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ
Chủ Đề 18
Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ
Chức năng của giới từ trong câu
Chủ Đề 19
Chức năng của giới từ trong câu
Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu
Chủ Đề 20
Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu
Chức năng của Liên từ trong câu
Chủ Đề 21
Chức năng của Liên từ trong câu

Cấp độ 3 (14) ⭐⭐⭐

V_ing: Danh Động từ
Chủ Đề 22
V_ing: Danh Động từ
To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"
Chủ Đề 23
To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"
Nội Động từ - Ngoại Động từ
Chủ Đề 24
Nội Động từ - Ngoại Động từ
Đại từ Sở hữu
Chủ Đề 25
Đại từ Sở hữu
Sở hữu cách
Chủ Đề 26
Sở hữu cách
Đại từ Phản thân
Chủ Đề 27
Đại từ Phản thân
V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu
Chủ Đề 28
V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu
Các loại trạng từ khác
Chủ Đề 29
Các loại trạng từ khác
So sánh
Chủ Đề 30
So sánh
Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ
Chủ Đề 31
Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ
Liên từ Phụ thuộc
Chủ Đề 32
Liên từ Phụ thuộc
Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn
Chủ Đề 33
Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn
Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán
Chủ Đề 34
Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán
Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu
Chủ Đề 35
Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

Cấp độ 4 (10) ⭐⭐⭐⭐

Bị động - Chủ động
Chủ Đề 36
Bị động - Chủ động
Tổng quan về 3 loại câu điều kiện
Chủ Đề 37
Tổng quan về 3 loại câu điều kiện
Động từ Khởi phát
Chủ Đề 38
Động từ Khởi phát
Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ
Chủ Đề 39
Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ
Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ
Chủ Đề 40
Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ
Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt
Chủ Đề 41
Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt
Liên từ Tương quan
Chủ Đề 42
Liên từ Tương quan
Cấu trúc Song song trong câu
Chủ Đề 43
Cấu trúc Song song trong câu
Mệnh đề Quan hệ
Chủ Đề 44
Mệnh đề Quan hệ
Câu tường thuật
Chủ Đề 45
Câu tường thuật

Cấp độ 5 (6) ⭐⭐⭐⭐⭐

Động từ Phức
Chủ Đề 46
Động từ Phức
Câu điều kiện (Nâng cao)
Chủ Đề 47
Câu điều kiện (Nâng cao)
Bàng thái cách
Chủ Đề 48
Bàng thái cách
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu (Nâng cao)
Chủ Đề 49
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu (Nâng cao)
Rút gọn mệnh đề quan hệ
Chủ Đề 50
Rút gọn mệnh đề quan hệ
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ
Chủ Đề 51
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ