Báo lỗi video
There ain't no reason you and me should be alone Chẳng có lý do gì khiến anh và em phải đơn côi Tonight, yeah baby Tối nay, yeah anh yêu I got a reason that you should take me home tonight Tối nay em có lý do để anh nên đưa em về nhà rồi (tối nay) I need a man that thinks it's right when it's so wrong, Em cần một người nghĩ rằng mọi chuyện đều đúng khi tất cả là sai lầm Tonight, yeah baby Tối nay, yeah anh yêu Right on the limit's where we know we both belong tonight Ngay tại giới hạn ta đều biết mình thuộc về vào đêm nay It's hard to feel the rush, Thật khó cảm thấy sự vội vàng To brush the dangerous Để xóa đi những nguy hiểm I'm gonna run right to, to the edge with you Em sẽ chạy lại tới bờ vực thẳm cùng anh Where we can both fall in love Nơi ta có thể chìm đắm trong tình yêu I'm on The Edge of Glory, Em đang đứng bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment of truth, Và em đang chờ đợi phút giây của chân lý Out on The Edge of Glory, Em đang đứng bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment with you, Và em đang chờ đợi khoảnh khắc này cùng anh I'm on the edge Em đang đứng bên bờ The edge Bên bờ Out on The Edge of Glory Bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment with you Và em đang chờ đợi khoảnh khắc này cùng anh I'm on The Edge with you Em đang bên bờ vực thẳm với anh Another shot, before we kiss the other side, Cạn một ly nữa, trước khi ta tới được bờ bên kia Tonight, yeah baby Tối nay, yeah anh yêu I'm on the edge of something final we call life tonight Tối nay em đứng bên vực mà cuối cùng ta gọi là cuộc sống Alright, alright Đúng rồi, đúng rồi Put on your shades 'cause I'll be dancing in the flames Hãy mang theo bóng đen nơi anh vì em sẽ nhảy trong ánh lửa hồng Tonight, yeah baby Tối nay, yeah anh yêu Who does it hurt if everybody knows my name tonight Điều đó sẽ làm tổn thương được ai khi đêm nay mọi người đều biết tên em Alright, alright Được rồi, được rồi It's hard to feel the rush Thật khó để cảm thấy sự vội vàng To brush the dangerous Để đẩy xa những nguy hiểm I'm gonna run right to, to the edge with you Em sẽ chạy lại tới bờ vực thẳm cùng anh Where we can both fall in love Nơi ta có thể chìm đắm trong tình yêu I'm on The Edge of Glory, Em đang đứng bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment of truth, Và em đang chờ đợi phút giây của chân lý Out on The Edge of Glory, Em đang đứng bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment with you, Và em đang chờ đợi khoảnh khắc này cùng anh I'm on the edge Em đang đứng bên bờ The edge Bên bờ I'm on The Edge of Glory Bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment with you Và em đang chờ đợi khoảnh khắc này cùng anh I'm on the Edge with you Em đang bên bờ vực thẳm với anh I'm on The Edge of Glory, Bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment of truth, Và em đang chờ đợi khoảnh khắc này cùng anh Out on The Edge of Glory, Bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment with you, Và em đang chờ đợi khoảnh khắc này cùng anh I'm on the edge Em đang bên bờ vực thẳm với anh The edge Bên bờ I'm on The Edge of Glory Bên bờ vinh quang And I'm hanging on a moment with you Và em đang chờ đợi khoảnh khắc này cùng anh I'm on the Edge with you Em đang bên bờ vực thẳm với anh With you Với anh I'm on the Edge with you Em đang bên bờ vực thẳm với anh With you Với anh I'm on the Edge with you Em đang bên bờ vực thẳm với anh With you Với anh I'm on the Edge with you Em đang bên bờ vực thẳm với anh With you Với anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The Edge Of Glory

TOBE English Songs - Lady Gaga

Lady Gaga

Cấp độ: b1, b2